CEO Ngô Vân – Phân Loại 4 Nhóm Tính Cách Khách Hàng

CEO Ngô Vân

Để phân định các nhóm tính cách khách hàng trong bán hàng chúng ta cần phải sử dụng công cụ đó là DISC. Ngô Vân sẽ giải thích rõ công cụ này qua video dưới đây.

CEO Ngô Vân – Phân loại 4 nhóm tính cách khách hàng trong chốt SALE

DISC – công cụ phân loại 4 nhóm tính cách khách hàng trong chốt SALE gồm có:

  • D – Nhóm quyền lực
  • I – Nhóm cảm xúc
  • S – Nhóm kiên định
  • C – Nhóm ngôn ngữ

Mong rằng việc nắm bắt được 4 nhóm tính cách khách hàng này sẽ giúp bạn nắm bắt được từng con người, quản lý được con người.

Thông tin liên hệ

* Bạn đang xem video tại: Vamico Group

* Xem thêm các video tại: Thảo Mộc 37 Channal

* Fanpage: CEO Ngô Vân

* Trang cá nhân: Ngô Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.